Styret 2019

FUNKSJON NAVN TELEFON E-MAIL
Leder Egil Alv Andreassen 480 97 001 E-mail
Sekretær/
Nestleder
Hanne Kruse Rasmussen 990 90 469 E-mail
Kasserer

Christian Bull

911 79 722

E-mail

Rosjef Karl Martin Tønnessen 975 17 873 E-mail
Hussjef Erik Vengnes 930 88 717 E-mail
Materialforvalter Øyvind Skogen    
Styremedlem Marianne Østbø
976 45 207

E-mail

1. Varemedlem Lin Helliesen 918 41 083 E-mail
2. Varamedlem Hans Petter Brekke 918 93 127 E-mail
 
Revisor

Arne Tvedt-Gundersen


Janka Rom

 

92 26 00 34


932 01 366

 

E-mail


E-mail

Web Bernd Lahmeyer
90 47 91 05
E-mail

(Valgt på årsmøte 18. februar 2019)

Stavanger Roklub, Postboks 652, 4003 Stavanger
Organisasjonsnummer 983 498 701
Bankkonto nummer 3201.08.91700

Telefon klubbhus 51 89 36 68

 
bunn Webdesign