Roskole, dag 4

Roskole, dag 4


Arrangør: Stavanger Roklub