Kontakt Oss


Har du henvendelser til klubben, ønsker vi at du benytter deg av kontaktskjemaene under. Henvendelsen når da raskere frem til riktig person. Roskole? Gå til inforsiden for roskole.


Styret

Henvendelser knyttet til medlemshåndtering, drift, presse o.l., 

sendes inn her: Kontaktskjema Styret


Sportslig Utvalg

Henvendelser av sportslig karakter, 

sendes inn her: Kontaktskjema Sportslig Utvalg


Webmaster

Henvendelser knyttet til nettsiden, innlogging, brukere o.l., 

sendes inn her: Kontaktskjema Webmaster

Postadresse

Stavanger Roklub

Postboks 652

4003 Stavanger


Besøksadresse

Krossbergveien 105

4047 Hafrsfjord


E-post

post@stavanger-roklub.no


Organisasjonsnummer

983 498 701


Bankkonto

3201.08.91700