Historie

Stavanger Roklub som ble stiftet 9.april 1894 er Stavanger nest eldste idrettslag og en av de eldste roklubbene i Norge.
Klubben har lang tradisjon for sportslig suksess, både nasjonalt og internasjonalt.


Vi håper selvfølgelig å kunne bringe denne tradisjonen videre, og i så måte er forholdene lagt godt til rette med vårt nye klubbhus ved Stokkavannet. Jeg tør nesten å påstå at vi har et av Norges fineste roanlegg.

Men det aller viktigste er og blir et godt klubbmiljø (og at vi har gode ledere og dyktige trenere). Vi bruker derfor mye tid på skolering av trenere og på å bygge det sosiale fellesskapet i klubben.

Romateriell er utrolig dyrt i anskaffelse, men de siste årene har vi etter knallhard jobbing med økonomien greidd å fornye båtparken og utstyret ellers. Vi kan nå stolt si at vi er i mål med det aller meste. Alt dette kostbare utstyret står gratis til disposisjon for våre medlemmer, enten det er båter, romaskiner eller utstyr i vektrommet. 


Driften av Stavanger Roklub er basert på frivillighet og dugnadsinnsats fra medlemmene. Vår eneste ”faste inntekt” er det vi får inn på søndagskafeen. Alle andre inntekter må skaffes til veie på andre måter. Derfor en stor takk til de av våre medlemmer som står på med dugnader og ”vaffelsalg” for å skaffe inntekter til driften.

Slideshow: 1951 - 1960

Slideshow: 1945 - 1950