Lover og regler

Her har vi samlet det som er av lover, regler, reglementer og instrukser i Stavanger Roklub.


Lov for Stavanger Roklub finner du her>>

Organisasjonsplan for Stavanger Roklub kan lastes ned her>>

Sikkerhetsreglementet for roing i Stavanger Roklub laster du ned her>>

Instruks til kontrollutvalget i Stavanger Roklub kan du laste ned her>>

Instruks til valgkomiteen i Stavanger Roklub kan du laste ned her>>