Roskole, dag 5

Roskole, dag 5


Arrangør: Stavanger Roklub