Roskole, dag 6

Roskole, dag 6


Arrangør: Stavanger Roklub