Roskole, dag 7

Roskole, dag 7


Arrangør: Stavanger Roklub