Søndagskafé

SØNDAGER kl. 11.00 - 15.00
 HELE ÅRET (unntatt skolens sommerferie)


Ta med venner og familie og kom!