Samleside: Covid-19

Smitteverntiltak

Klubbens medlemmer er til en hver tid ansvarlige for å følge gjeldende lover og regler knyttet til koronapandemien. 

Denne siden er en samleside for klubbspesifikke smitteverntiltak. Alle som trener i forbindelse med roklubben er pålagt å sette seg inn i - og følge disse tiltakene.