test

Postet av Styret 2024 den 7. Apr 2022

test 1 Kommentar

Kontingent, treningsavgift og lisens

Postet av Styret 2024 den 5. Mar 2022

Ikke bare valgte årsmøtet et nytt styre, men det fastsatte også (styrets forslag til) kontigent 2022 for Stavanger Roklubs medlemmer.

Kontingent for 2022:

A Junior/Senior/Masters/Trim/Old Boys/Old Ladies kr. 2.000

F Familiemedlemmer* kr. 2.700

E Støttemedlem kr. 500

G Livtidsmedlem kr. 30.000

1/2 pris for alle som begynner etter 1. august

*) Alle i samme familie på samme adresse kan være familiemedlemmer. (Navn, adresse og fødselsdato på alle må oppgis)

 

Alle klubbens medlemmer som konkurrerer i roing må løse lisens. Styret har besluttet at klubben dekker lisensen for alle aktive juniorer/seniorer som skal representere Stavanger Roklub i 2022-sesongen.

Da lisensforsikringen med idrettens skadetelefon også anbefales for mosjonsroere, har styret bestemt at øvrige aktive medlemmer i roklubben vil måtte løse lisens for å kunne trene i Stavanger Roklub. Det vil komme som en egen faktura for dem det gjelder.  Les mer om lisensordningen her.


Vi gleder oss til årets sesong starter i slutten av april – Stavanger Roklubs 128.! – og ser fram til gode prestasjoner og mye bra roing rundt omkring i verden i 2022!
Historisk årsmøte i Stavanger Roklub!

Postet av Styret 2024 den 28. Feb 2022

Forrige uke ble det avholdt årsmøte i Stavanger Roklub og for første gang i roklubbens snart 128-årige historie ble det valgt en kvinne til vervet som leder av styret i klubben.

Ingvild Grøsfjeld ble enstemmig valgt til leder og hun fikk med seg Hanne Kruse Rasmussen som nestleder, Kari Borthen, Erik Vengnes, Erik Floen, Peter Sabel og avtroppende styreleder Egil Andreassen som styremedlemmer i det nye styret. Dette var utrolig kjekt og inspirerende for hele klubben!


Historisk: Møteleder Jostein gratulerer Ingvild (på Teams) som klubbens første kvinnelige styreleder på 128 år – og det 117 år etter at SR fikk – som den første roklubben i landet – 25 kvinnelige medlemmer. Gratulerer så mye! 

Årsmøtet takket også de avtroppende styremedlemmene Edd Hillstad, Sven Erik Jonassen, Marianne Baardsen og Hilde Kristin Lindemark for god innsats i styret de siste årene. Takk!

 Takk til de avtroppende styremedlemmer. 


Etter at årsmøtet formelt var over, ba hederstegnkomiteen om ordet. På vegne av Stavanger Roklub delte Sven Erik Sandsmark ut klubbens hederstegn i gull til John Dahle og Svein Olav Jonassen kunngjorde at Rune Theodor Dahl var blitt ny æresmedlem i Stavanger Roklub. 


Janka, Svein Olav og Svenn Erik utroper Rune til æresmedlem.

 

Æresmedlem Rune Theodor Dahl. Gratulerer så mye og vel fortjent!

 

John Dahle med velfortjent hederstegn i gull og diplom. Gratulerer så mye!

 

 

Stavanger Roklub ønsker å takke John og Rune for deres uvurderlige bidrag, enorme innsats og store hjerte for klubben gjennom nærmere 50 år. Det er svært mange som har utrolig mye å takke disse to for i alle disse årene. På vegne av dem alle, tusen takk.

Nå gleder vi oss til sesongen skal starte!
Oppdaterte retningslinjer fra Stavanger Roklub

Postet av Styret 2024 den 17. Jan 2022

Myndighetenes oppdatering av retningslinjer på tampen av forrige uke, gav noen lettelser for idretten – som gir oss muligheten til å åpne noe opp også i Stavanger Roklub:

Klubbhuset er nå åpent for alle utøvere. Men noen regler gjelder:

Det anbefales maks 20 personer og 1 meter avstand i all innendørs aktivitet. Spesielt hvis man er over 20 år.

Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, vil garderobene bli stengt for ordinær bruk.

Ved tegn på sykdom skal du IKKE komme til roklubben eller møte opp på trening.

Dette er det viktigste tiltaket vi har for å unngå smittespredning og gjelder som aldri før. Dersom en har fått påvist COVID-19 skal en straks kontakte sin trener og gi beskjed. Trenerne setter også pris på å få beskjed om annen sykdom.

 All aktivitet skal fremdeles foregå fortrinnsvis utendørs og være organisert av trener.

Det er mulig å gjøre aktiviteter innenfor de begrensningene som gis, og det oppfordres til å utnytte disse mulighetene i størst mulig grad. Aktivitet innendørs skal følge myndighetenes råd om maks. gruppestørrelse/kohortinndeling, min. 1 meters avstand og gode rutiner for desinfisering.

Det er fremdeles utfordrende tider, men vi håper og tror at tiden fremover vil bli både lettere og lysere. Følg myndighetenes råd vedr. holde avstand, god håndhygiene og gode hostevaner. Takk for hjelpen, alle sammen!

Les mer fra på NIFs egne sider her og Helsedirektoratets sider her.

15. januar 2022,

Styret

 


Åpent brev til alle medlemmer, foreldre og venner av Stavanger Roklub

Postet av Styret 2024 den 11. Jan 2022

 


Tekst:

Nå er vi inne i en tid som betyr at de normale treffpunktene er redusert til teams, eposter og Facebook – i hvert fall for de fleste av oss. Vi har nok alle kjent på hvor vanskelig det er å komme i gang med en normal hverdag med smittevern, kohort og karantene, ord vi ikke viste vi trengte for kun kort tid siden. Derfor dette brevet fra Stavanger Roklubs valgkomite: 

 

Stavanger Roklub er bygget på dugnad. Det er gjennom engasjerte aktive og foreldre at vi bygger klubben. Vi trenger nye kandidater inn i styret og vi trenger å organisere oss på en måte som gjør at vi henger med i 2022 og videre inn i fremtiden. 

 

Det betyr at rollene i styret kanskje vil endres og få andre grensesnitt. Det kan også bety at vi tar i bruk digitale verktøy for å gjøre jobben med å drifte klubben videre, lettere og enklere.

 

Kunne du vært med på å bidra med din kompetanse inn i styret? 

 

Vi trenger de som kan organisere, de som er flinke på tall og system, de som er av den praktiske sorten og kan fikse motorene, huset eller båtene, eller de som rett og slett har lyst eller ønske om å bidra på andre måter til at Stavanger Roklub kan bli litt bedre i sesongen vi har foran oss, den 128. rosesongen, enn vi var i den foregående. 

 

Vi kan love stort engasjement, kjekk ungdom og minst like kjekke foreldre som stiller opp. 

 

Supert om du tar kontakt med en av oss i valgkomitéen:

 

Ellen Undset                            tlf 93299604          ellenundset@gmail.com 

Lynn Biserød 

Rune Dahl 

 

 Åpent brev til alle medlemmer.pdf