Kontakt Sportslig Utvalg

Kan benyttes til å besvare henvendelsen.

Kan benyttes til å besvare henvendelsen.

Sørg for å få med tilstrekkelig informasjon til at mottaker kan behandle henvendelsen effektivt.

Kontakt Sportslig Utvalg

 

Har du spørsmål knyttet til den sportslige aktiviteten i - og i forbindelse med roklubben? Henvendelser til klubbens sportslige utvalg fylles ut - og sendes inn via skjeamet til venstre. Din henvendelse vil da bli behandlet av klubbens sportslige utvalg. 


Roskole? Se klubbens egen infoside om roskole.


Henvendelser til styret sendes inn via eget kontaktskjema: Kontakt Styret