Kontakt Styret

Kan benyttes til å besvare henvendelsen.

Kan benyttes til å besvare henvendelsen.

Sørg for å få med tilstrekkelig informasjon til at mottaker kan behandle henvendelsen effektivt.

Kontakt Styret

 

Har du spørsmål knyttet til styret? Henvendelser til klubbens styre fylles ut - og sendes inn via skjemaet til venstre. Din henvendelse vil da bli behandlet av en representant fra styret i Stavanger Roklub. 


Roskole? Se klubbens egen infoside om roskole.


Henvendelser av sportslig karakter, sendes inn via eget kontaktskjema: Kontakt Sporslig Utvalg